Leasing operacyjny a finansowy

2 października 2018, 21:18

Na rynku dostępne są dwie podstawowe formy finansowania przedmiotów poprzez leasing. Ich wybór wiąże się z konkretnymi i wymiernymi korzyściami dla klienta, ale też nie zawsze obie opcje są możliwe. Poniżej garść pożytecznych informacji na ten temat.

Po pierwsze: odpowiednia diagnoza

Postanowiłeś, że do Twojego biznesu potrzebne są inwestycje i zakup nowego sprzętu. Wysłałeś pewnie kilka zapytań, otrzymałeś na nie oferty i propozycje cenowe. Możliwe, że nawet odwiedziłeś kilku sprzedających osobiście zobaczyć swój nowy nabytek. Ostatecznie wybrałeś przedmiot, który spełnia Twoje oczekiwania i postanawiasz go "wziąć w leasing". Na tym etapie konieczna jest decyzja pomiędzy odpowiednim leasingiem, ponieważ konsekwencje złego wyboru mogą być bardzo kosztowne. Podstawowa kwestia to wysokość podatku VAT sprzedawanego przedmiotu. Czy jest ona podstawowa (obecnie 23%), obniżona (zazwyczaj 8%) lub może jest to sprzęt używany sprzedawany w tzw. procedurze VAT-marża. Czasem sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT (potocznie nievatowiec) i nie obowiązuje u niego cena netto tylko wartość brutto. Nie bez znaczenia jest też wiek przedmiotu (o czym szerzej poniżej). Przede wszystkim jednak liczą się Twoje preferencje odnośnie do rozliczania przedmiotów z punktu widzenia księgowego.

Trochę teorii

Na dzień dzisiejszy umowa leasingu jest w bardzo ogólny sposób opisana w przepisach ustaw. Próżno szukać tam pojęcia "leasing operacyjny" czy "leasing finansowy (kapitałowy)", a przecież funkcjonują one powszechnie. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma formami leasingów jest sposób ewidencji kosztów. Dla leasingu operacyjnego cała kwota raty co do zasady jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu. W przypadku leasingu finansowego kosztem jest tylko część odsetkowa raty, gdyż przypomina on swoją konstrukcją kredyt. Wiąże się z tym również możliwość zaliczenia pierwszej raty, często wyższej niż późniejsze, miesięczne, do kosztów uzyskania przychodu przy leasingu operacyjnym. Maksymalna wysokość tej raty to 45% wartości początkowej. Mimo, że w obu przypadkach leasingodawca jest właścicielem przedmiotu, przy leasingu finansowym możesz go wprowadzić do swojej ewidencji środków trwałych i amortyzować zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Dlatego niezależnie od wysokości pierwszej wpłaty nie będzie ona stanowiła kosztu podatkowego. Podatek VAT płacony jest w leasingu finansowym w całości na początku trwania umowy, od kwoty zakupu powiększonej o koszt leasingu. Jego stawka jest ściśle związana ze stawką podatku VAT przedmiotu, który kupujesz. Leasing operacyjny jest usługą finansową, której odpowiada podstawowa stawka podatku VAT (obecnie 23%). Podatek ten jest płacony z każdą rata leasingową, zarówno pierwszą (inicjalną) jak i ratami miesięcznymi. Pod koniec leasingu operacyjnego następuje sprzedaż przedmiotu za ustalona wcześniej wartość wykupu oraz przeniesienie własności. W leasingu finansowym sprzedaż następuje od razu po zakupie przez firmę leasingową (dlatego możesz wprowadzić przedmiot do ewidencji środków trwałych), a przeniesienie własności następuje po uiszczeniu opłaty końcowej, często symbolicznej. Istnieją też ograniczenia minimalnego czasu trwania umów leasing operacyjnego, jest on bowiem związany ze stawką amortyzacji danego przedmiotu. Minimalny okres finansowania samochodu osobowego czy ciężarowego to 24 miesiące, ciągniki siodłowe i naczepy i przyczepy leasingujemy na minimum 35 miesięcy, a niektóre maszyny produkcyjne ogólnego zastosowania na okres 48 miesięcy.

Który leasing wybrać?

Jak widać często istnieją jasne przesłanki do tego, którą formę leasingu wybrać. Jeśli samochód jest sprzedawany przez komis w procedurze VAT-marża wybierz leasing finansowy. Jeśli leasingujesz sprzęt medyczny o obniżonej stawce podatku VAT również z niego skorzystaj. Gdy istotne dla Ciebie jest, żeby cała rata stanowiła koszt podatkowy lepszy będzie leasing operacyjny. Firmy leasingowe stosują często maksymalny wiek przedmiotu w momencie spłaty ostatniej raty leasingowej. Jeśli przedmiot jest używany i jego wiek po zakończeniu leasingu przekraczałby tę wartość (z uwagi np. na minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego) to należy albo zmienić firmę leasingową albo skorzystać z leasingu finansowego. Podobnie jeśli planujesz wcześniejszą spłatę leasingu, abstrahując od ewentualnych kosztów takiej operacji. Wyraźnie widać zatem, że umowa leasingu operacyjnego jest w pewien sposób zestandaryzowana, obarczona dodatkowymi regułami. Jak wynika z raportów jest on jednak bardziej popularny wśród klientów, głównie mikroprzedsiębiorstw. Wielu klientów dopasowuje się do jego ograniczeń właśnie z uwagi na korzyści podatkowe takiej formy leasingu. Również z uwagi na to, że ma mniejszy wpływ na dalszą zdolność kredytową klienta. U podmiotów, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania przez biegłego rewidenta wspomniane korzyści nie są aż tak wymierne. Firmy takie mają obowiązek księgować w bilansie leasing operacyjny jak finansowy i ujawniać go w sposób zbliżony do kredytu. Zawsze jednak priorytetem powinny być Twoje preferencje, Czytelniku.

W razie wątpliwości oczywiście zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie i zasugerować, w którą stronę najlepiej pójść.

Autorem tekstu jest Serwis Doradzanie.eu

NOTA PRAWNA: Artykuły zamieszczone w naszym serwisie są przygotowane z należyta starannością, oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, oraz znajomości branży. Nie mogą być one traktowane jako wyłączne źródło informacji w danym zakresie, bowiem są subiektywnymi opiniami autorów tekstów. Serwis Doradzanie.eu oraz autorzy treści nie ponoszą odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Czytelnika, ani wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie. Zawartość merytoryczna na naszych stronach opisywana jest przez praktyków w dziedzinie finansów, prawa, ekonomii i bankowości.