Leasing zwrotny – dla kogo i w jakich przypadkach?

22 stycznia 2021, 17:39 (ost.mod. 23.01.2021, 09:27)

Jeśli niedawno kupiliście jakiś samochód albo maszynę do firmy za swoje własne pieniądze, potem zdaliście sobie sprawę, że jednak gotówka Wam się przyda do innych celów, to nic straconego. Firmy leasingowe bez problemu akceptują większość takich zakupów w ramach leasingu zwrotnego. Oczywiście jak w każdym przypadku jest wiele wyjątków, ale w większości sytuacji jest to bardzo dobry pomysł. Żeby przekonać się o tym, kiedy najczęściej się go stosuję zachęcamy do lektury.

Co to jest leasing zwrotny?

Leasingiem zwrotnym nazywamy transakcję, w której ten sam klient jest zarówno korzystającym jak i zbywcą przedmiotu leasingu. Może się to zdarzyć w bardzo wielu przypadkach i umowy takie są stosunkowo często zawierane. Leasing zwrotny jest najczęściej podpisywany, gdy z różnych względów nie można kupić przedmiotu poprzez firmę leasingową bezpośrednio od sprzedającego lub gdy jest to nieopłacalne czy niemożliwe. Zdarza się również, że klienci próbują odzyskać cześć gotówki "zamrożonej" w posiadanych aktywach, np. w nieruchomości. W pozostałych kwestiach działa jednak dokładnie tak samo jak leasing operacyjny lub finansowy i niczym szczególnym się od nich nie różni. Nie ma też specjalnych różnic odnośnie do pojazdów i maszyn, które mogą być w ten sposób finansowany – jeśli coś da się sfinansować konwencjonalnym leasingiem to również leasing zwrotny powinien być możliwy. Dlatego żeby ułatwić przeprocesowanie transakcji bardzo często klienci decydują się właśnie na zakup przedmiotu z własnych środków a później ich odsprzedaż do firmy leasingowej. Warto podkreślić, że wartość sprzedanego środka trwałego powinna odzwierciedlać faktycznie poniesione nakłady przez klienta na jego zakup, transport, rozładunek i montaż. Innymi słowy w leasingu zwrotnym nie można otrzymać więcej gotówki niż się samemu zaangażowało.

Sprowadzenie środka trwałego z zagranicy

To tylko jeden z przykładów zastosowania leasingu zwrotnego. Bardzo często sprowadzenie maszyny z Chin, Turcji czy nawet krajów europejskich przez firmy leasingowe może być obarczone dodatkowymi kosztami. Często wyróżnia się inne opłaty w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu spoza Unii Europejskiej. Możemy wśród nich znaleźć na przykład koszty tłumaczenia umów trójstronnych, obsługi usług bankowych jak na przykład akredytywy, czy dodatkowe ubezpieczenie w trakcie transportu. Wiele firm sprzedających swoje maszyny za granicą wymaga również zapłaty całej ceny przed wysyłką towaru. Nie zawsze chcą się na to zgodzić firmy leasingowe, szczególnie jeśli miałyby wysłać pieniądze do państw mniej popularnych pod względem handlu międzynarodowego. Mogłoby to też niepotrzebnie wydłużyć cały proces zakupu. Również w przypadku samochodów osobowych jest duże prawdopodobieństwo, że w przypadku zakupu w walucie obcej firmy leasingowe mogą być niechętne do udzielenia leasingu innego niż w PLN. W większości przypadków zakup wewnątrzwspólnotowy jest związany z zerową stawką podatku VAT u sprzedającego. Dopiero podmiot sprowadzający pojazd lub maszynę do Polski wprowadzając je do obrotu sprzedaję je z uwzględnieniem odpowiedniej krajowej stawki podatku VAT. Aby zastosować stawkę 0% sprzedawca musi mieć jednak stuprocentową pewność i niepodważalne dowody, że towar został wywieziony z jego kraju. W innym przypadku miałby obowiązek zastosowania pełnej krajowej stawki podatku VAT. Dlatego niektóre państwa np. Niemcy wymagają często dodatkowego zabezpieczenia w postaci kaucji na kwotę stanowiącą wysokość swojego podatku od towarów i usług, który zobowiązani byliby odprowadzić, gdyby samochód nie został w Polsce zarejestrowany. W przeszłości bywały bowiem przypadki, gdy nabywca twierdził, że kupuje towar z zamiarem jego wywiezienia do innego kraju, płacił niższą cenę bez podatku VAT i sprzedawał ten sam towar w tym samym kraju. Dlatego niektórzy sprzedawcy stosują kaucję, której zwrot możliwy jest dopiero po przedstawieniu potwierdzenia zarejestrowania pojazdu w Polsce. Żadna firma leasingowa nie jest skłonna do angażowania dodatkowych środków przelewając je zagranicę i nie mając stuprocentowej pewności, że zostaną one ostatecznie im zwrócone. Gdyby bowiem doszło do szkody całkowitej niemożliwa byłaby rejestracja tego pojazdu w Polsce i wnioskowanie o zwrot kaucji.

Budowa nieruchomości

Powoli coraz bardziej popularny staje się w Polsce również leasing nieruchomości. Dotyczy on co prawda w chwili obecnej z reguły dużych inwestycji, jednak prawdopodobnie z biegiem czasu coraz większa ilość klientów będzie zainteresowana takim rozwiązaniem. Przedmiotem leasingu może być jednak tylko rzecz istniejąca, dlatego taka forma finansowania nie jest możliwa do budowy hali magazynowej, produkcyjnej, biurowca czy innej nieruchomości. Najbardziej realne jest zatem wybudowanie budynku z własnych środków i po oddaniu go do użytkowania skorzystanie z leasingu zwrotnego. Istnieją w Polsce oczywiście rozwiązania tzw. build and lease, dostępne często w ramach jednej grupy bankowo-leasingowej. Jeśli ktoś dysponuje jednak odpowiednią pulą gotówki na sfinansowanie budowy we własnym zakresie to może się to okazać szybszym i prostszym rozwiązaniem. Alternatywą może być zabezpieczenie kredytu budowlanego na innej nieruchomości, dzięki czemu oddawany później budynek będzie wolny od hipotek i możliwy do sprzedaży firmie leasingowej. Leasing zwrotny może dotyczyć również nieruchomości już posiadanych przez klienta, dużo zależy jednak od ich wieku, lokalizacji i stopnia zużycia.

Bardzo ważny jest okres od zakupu

Firmy leasingowe dają zazwyczaj trzymiesięczny czas od momentu zakupu do zawnioskowania przez klienta o leasing zwrotny. Istotną kwestią jest tutaj data wystawienia faktury przez sprzedającego, choć w indywidualnych przypadkach może decydować data zakończenia montażu maszyny. Taka forma finansowania nosi wtedy zwyczajową nazwę leasingu zwrotnego technicznego. Transport kolejowy czy morski z Azji wschodniej trwa zazwyczaj około 4-6 tygodni, doliczając kolejny miesiąc na formalności celne, organizacje transportu lokalnego, rozładowanie i montaż pozostaje jeszcze około miesiąc czasu na zorganizowanie finansowania zwrotnego. W większości firm leasingowych w takich przypadkach można skorzystać również ze ścieżek uproszczonych. Jeśli jednak od daty na fakturze zakupu minęło więcej niż 3 miesiące lub jest to po prostu kwestia upłynnienia używanej przez wiele lat maszyny czy pojazdu, firma leasingowa będzie na pewno chciała upewnić się, że leasing zwrotny nie ma znamion poprawy płynności finansowej firmy lub jej restrukturyzacji w związku z jakimiś problemami. Zazwyczaj celem leasingu zwrotnego nie może też być refinansowanie innych zobowiązań czy przeznaczenie środków na bieżącą działalność, zakup towarów, surowców, czy regulację zobowiązań publiczno-skarbowych. W takich sytuacjach ocena klienta może być po prostu negatywna a leasing zwrotny nie zostanie przyznany. Specyficzną formą takiej formy finansowania jest potocznie zwany "releasing", czyli sprzedaż firmie leasingowej środka trwałego, który niedawno został wykupiony z innej umowy leasingowej. Nawet jeśli od wykupu z poprzedniego leasingu minął okres krótszy niż 3 miesiące, niektóre firmy leasingowe nie są skłonne do traktowania takiej transakcji jak leasing zwrotny techniczny i analizowania go w sposób uproszczony. Argumentują to tym, że przedmiot był w posiadaniu klienta już od dłuższego czasu i istotnym momentem jest w tym wypadku początek pierwotnego leasingu. Do takich spraw firmy leasingowe podchodzą jednak bardzo indywidualnie, dlatego warto zawsze wcześniej skonsultować taką sytuację. Jest to też jedyny przypadek, kiedy istnieje możliwość otrzymania większej wartości ze sprzedaży niż środki zaangażowane na opłacenie faktury wykup przedmiotu. Konieczna będzie jednak wtedy wycena rzeczoznawcy majątkowego zaakceptowanego przez firmę leasingową.

Jak widać leasing zwrotny, szczególnie w wariancie technicznym, praktycznie niczym nie różni się od konwencjonalnego leasingu, a może bardzo ograniczyć koszty i czas. Warunek jest w zasadzie jeden: dysponowanie odpowiednimi pieniędzmi na początku, w celu sprowadzenia przedmiotu lub budowy nieruchomości z zamiarem ich dalszej odsprzedaży do firmy leasingowej. W przypadku zainteresowania taką formą finansowania jesteśmy do państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.

Autorem tekstu jest Serwis Doradzanie.eu

NOTA PRAWNA: Artykuły zamieszczone w naszym serwisie są przygotowane z należyta starannością, oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, oraz znajomości branży. Nie mogą być one traktowane jako wyłączne źródło informacji w danym zakresie, bowiem są subiektywnymi opiniami autorów tekstów. Serwis Doradzanie.eu oraz autorzy treści nie ponoszą odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Czytelnika, ani wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie. Zawartość merytoryczna na naszych stronach opisywana jest przez praktyków w dziedzinie finansów, prawa, ekonomii i bankowości.