Oprocentowanie leasingu

Oprocentowanie leasingu
fot.: www
21 lutego 2020, 17:11 (ost.mod. 22.02.2020, 13:21)

Jak każdy produkt finansowy również leasing cechują odsetki, czyli koszt pożyczonego kapitału. W niniejszym artykule opiszemy rodzaje oprocentowania stosowanego przez firmy leasingowe oraz czym jest marża i jak ją wyliczyć. Po zapoznaniu się z niniejszym artykułem może się okazać, że dowiecie się dużo więcej na temat swojej umowy leasingowej. Zachęcamy do lektury.

Rodzaje oprocentowania

Większość produktów finansowych, w tym również leasing, wykorzystują stopę procentową składającą się z marży i stopy referencyjnej. Główny podział oprocentowania wyróżnia dwie kategorie: zmienną i stałą, w zależności od zastosowanej stopy referencyjnej. Procent zmienny jest dużo bardziej popularny, szczególnie przy finansowaniu dłuższym, na minimum 3 lata. Przy bardzo szybko obecnie zmieniających się warunkach ekonomicznych trudno bowiem przewidzieć jak będzie wyglądał rynek finansowy w tej perspektywie czasu. Dlatego firmy finansujące klientów raczej unikają stałego oprocentowania na dłuższe terminy, choć nie jest to regułą. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego firmy leasingowe najczęściej stosują stopę lub wskaźniki oparte o WIBOR dla leasingów w złotych i EURIBOR lub LIBOR dla leasingu w innych walutach. Są to stopy procentowe, po których banki między sobą wymieniają się kapitałem na krótkie okresy (od 1 nocy do 1 roku). W przypadku zmiany tych stóp procentowych na rynku międzybankowym zmianie ulega również sumaryczne oprocentowanie, a przez to także wysokość raty leasingowej. Oznacza to, że stopa referencyjna jest niezależna od firmy udzielającej leasing, a wysokość całego oprocentowania determinuje w tym wypadku marża. W przypadku leasingów ze stałym oprocentowaniem zastosowanie ma zazwyczaj inna stopa rynkowa związana z kontraktami terminowymi, albo ustalony z góry wskaźnik, zawierający już marżę zysku. Koszt leasingów z oprocentowaniem stałym zazwyczaj jest wyższy niż przy zmiennym, jednak jeśli ktoś przewiduje wzrosty stóp procentowych i stawek WIBOR / EURIBOR / LIBOR, to może okazać się to ostatecznie tańszym rozwiązaniem. Warto jednak porównywać obie oferty danej firmy, jeśli oczywiście są dostępne.

Marża leasingowa

Wysokość marży jest swego rodzaju miarą ryzyka firmy leasingowej, ale w wielu wypadkach również pewną propozycja handlową. Na jej wysokość ma zatem wpływ bardzo wiele czynników, począwszy od oceny klienta (skali działalności, poziomu obrotów, wskaźników finansowych), poprzez finansowany przedmiot (z uwagi np. na swoją zbywalność na rynku wtórnym), aż do ewentualnych innych aspektów samej transakcji (dodatkowe zabezpieczenia, trendy rynkowe, aktualne promocje). Poziomy marż mogą być uzależnione od wieku przedmiotu leasingu, jego stanu technicznego, możliwości odkupu przez sprzedającego, czy popularności danej marki czy modelu. Wiele firm leasingowych stosuje niskie marże dla stałych klientów lub o dużym potencjale współpracy. Nie ma natomiast jednej reguły, która determinuje albo obliguje firmy leasingowe do stosowania jakiegoś określonego wzoru na wyznaczanie wysokości marży przy konkretnej transakcji i konkretnym kliencie. Nie można zatem jednoznacznie określić czy dana marża jest niska lub wysoka i zdecydowanie nie można porównywać marż leasingowania różnych przedmiotów dla różnych klientów i w różnych odstępach czasu. Marża, oprócz dodatkowych opłat leasingowych, jest często głównym zarobkiem firm leasingowych. W umowach leasingowych bardzo rzadko jest napisane wprost jaka została zastosowana marża, ponieważ firmy leasingowe nie mają takiego obowiązku. Leasing, w odróżnieniu od kredytu, jest pewną formą umowy za konkretnym wynagrodzeniem dla towarzystw leasingowych. Dlatego niechętnie dzielą się informacjami na temat wysokości swojego zarobku przy umowach z klientami.

Jak samemu wyliczyć marżę?

Jak się okazuje jednak sam sposób na wyliczenie marży oprocentowania leasingu nie jest trudny. Wynika to wprost z matematycznego wyliczenia rat leasingowych, niezależnie od tego czy są one równe, degresywne, czy sezonowe lub nieregularne. Jedyne co jest potrzebne to znajomości kilku podstawowych danych leasingu, najczęściej dostępnych na harmonogramach spłaty rat. Należy pamiętać, że odsetki są zawsze iloczynem stopy procentowej oraz kapitału, który został pożyczony. Oprocentowanie zwyczajowo podawane jest w skali rocznej, dlatego jeśli pożyczamy 120 000 zł, a oprocentowanie wynosi 5%, to wysokość odsetek w pierwszym miesiącu będzie równa iloczynowi tych dwóch wartości podzielonemu przez 12 miesięcy w roku, czyli 120 000 zł x 5% = 6 000 zł odsetek rocznych, zatem miesięcznie: 500 zł. ods_{mies}=\frac{kapital \times oprocentowanie}{12} Pożyczony kapitał jest różnicą pomiędzy wartością zakupu a kwotą wpłaconą jako pierwsza wpłata (cena pomniejszona o opłatę wstępną). Oprocentowanie jest natomiast sumą marży i stopy referencyjnej, która zawsze w umowach leasingowych jest podana. Podobnie jak w szczegółowym harmonogramie widoczna jest wysokość odsetek za pierwszy miesiąc. Tutaj ważna uwaga: należy zastosować same odsetki finansowania, bez uwzględnienia ewentualnych składek ubezpieczeniowych, rozłożonego w ratach podatku drogowego czy innych miesięcznych opłat. Dlatego podstawiając te wartości i przekształcając wzór możemy w prosty sposób wyliczyć wysokość marży leasingowej. ods_{1mies}=\frac{\left (cena - wplata \right ) \times \left (marza + \emph{stopa ref.} \right )}{12} marza=\frac{12 \times ods_{1mies}}{\left (cena - wplata \right )}-\emph{stopa ref.} Należy pamiętać, że najprościej jest obliczyć wysokość marży znając wysokość odsetek za pierwszy miesiąc leasingu, ponieważ odsetki w każdym kolejnym są już obliczone w oparciu o niższe saldo kredytowe. Wraz z każdą ratą spłacony jest również w kapitał (chyba, że umowa leasingowa jest zawarta na innych zasadach), więc chcąc obliczyć marżę w następnych miesiącach konieczna jest informacja o kwocie zadłużenia, od której są wyliczone odsetki.

Raty leasingowe są niczym innym jak tylko wartościami obliczonymi na podstawie matematycznych wzorów. Żeby sprawdzić wiele parametrów zazwyczaj wystarczy kartka, długopis i kalkulator, albo prosty arkusz kalkulacyjny z popularnych programach komputerowych lub mobilnych. Jeśli chcielibyście jednak skorzystać z naszej pomocy to zachęcamy do kontaktu. Być może kolejne leasingi uda nam się dla Was sfinansować taniej, albo potwierdzimy, że posiadany leasing jest naprawdę na bardzo dobrych warunkach.

Autorem tekstu jest Serwis Doradzanie.eu

NOTA PRAWNA: Artykuły zamieszczone w naszym serwisie są przygotowane z należyta starannością, oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, oraz znajomości branży. Nie mogą być one traktowane jako wyłączne źródło informacji w danym zakresie, bowiem są subiektywnymi opiniami autorów tekstów. Serwis Doradzanie.eu oraz autorzy treści nie ponoszą odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Czytelnika, ani wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie. Zawartość merytoryczna na naszych stronach opisywana jest przez praktyków w dziedzinie finansów, prawa, ekonomii i bankowości.