Wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej

21 listopada 2020, 12:09

Z naszych wyliczeń wynika, że ok. 15-20% wszystkich umów leasingowych kończy się przed czasem. Mniej niż połowa z nich wynika z uszkodzenia lub likwidacji przedmiotu umowy, np. w wyniku wypadku, która uniemożliwia korzystanie ze stroną trwałego. Oprócz szkód całkowitych i zdarzeń losowych są również transakcje kończone przez Klientów. Powodów takich decyzji jest wiele, skupimy się tutaj nad tym kiedy jest to możliwe, jakie konsekwencje niesie to za sobą i kiedy jest to korzystne.

Niska stawka WIBOR i innych stóp referencyjnych

Obniżki stóp procentowych na całym świecie mają ogromny wpływ na oprocentowanie umów leasingowych i w konsekwencji na wysokość odsetek płaconych z każdą ratą. Dla podmiotów, które już wcześniej planowały wcześniejsze zakończenie umowy jest to bardzo dobry czas na taki ruch. Warto zaznaczyć, że leasing różni się od kredytu bankowego pod względem rozwiązania umowy przed czasem kwotą odsetek. Kończąc kredyt zwraca się instytucji pożyczającej tylko pozostały do spłaty kapitał, odsetki wynikające z przyszłych rat są nienależne. Leasing natomiast (szczególnie operacyjny) jest tutaj bardziej niejako substytutem dzierżawy, Klient dostaje do korzystania przedmiot i umawia się z leasingodawcą na konkretne przepływy pieniężne przez określony czas. Skrócenie tego okresu z winy Klienta wiąże się z koniecznością renegocjowania i ponownego skalkulowania opłacalności takiej transakcji dla firmy leasingowej. Niektóre firmy leasingowe żądają zapłaty całości przyszłych odsetek, inne w mniej lub bardziej korzystny dla klienta sposób obniżają ich wysokość, zgodnie z założonym schematem. Niezależnie od przyjętych zasad, w związku z obniżka oprocentowania, należy przypuszczać, że suma odsetek będzie niższa niż przy wcześniejszych, wyższych ratach.

Skąd takie decyzje?

Motywów do kończenia umów leasingu przed czasem jest wiele. Nierzadko jest to działanie zaplanowane na początku trwania umowy. Najczęściej Klienci korzystają wtedy z leasingu finansowego, ponieważ nie ma tu ograniczeń dotyczących minimalnego okresu trwania umowy (40% normatywnego okresu amortyzacji środków trwałego). Klient podpisuje umowę i pozbywa się przedmiotu gdy będzie go mógł wykupić na własność lub odsprzedać dalej. Powodem wcześniejszego zakończenia umowy może być również poprawa kondycji finansowej Klienta: zrealizowanie wartościowego kontraktu, zwiększenie poziomu obrotów albo konieczność kupienia bardziej wydajnej maszyny. Zdarza się, że Klienci decydują się na taki ruch ze względów fiskalnych, aby zbilansować osiągnięcie wyższych niż zakładali wcześniej przychodów, często końcem roku. Posiadanie nadwyżki wolnych środków finansowych w obliczu niepewnej przyszłości tez było już jednym z argumentów na wcześniejsze zakończenie leasingu. Do pierwotnie założonego końca umowy Klientowi pozostało już niewiele czasu, ale spodziewając się lekkiego osłabienia w branży zdecydował się na wykup przedmiotu przed czasem. Nie chciał ryzykować eskalacji problemów, gdyż w takim scenariuszu mógłby być zmuszony do oddania praktycznie spłaconego już sprzętu. Wykup dawał mu szansę na sprzedać przedmiotu gdy będzie już jego prawowitym właścicielem. Kończenie umowy przed czasem zdarza się także po zrealizowaniu cesji na rzecz nowego podmiotu. Przejmujący jest zainteresowany przedmiotem wykorzystywanym obecnie przez podmiot, który chce się go pozbyć, ale woli posiadać go na własność, zamiast być stroną umowy leasingowej. Jeśli obecny korzystający nie ma wystarczających środków aby wykupić sprzęt i nie może dojść do innego rozwiązania, po przejęciu umowy cesją nowy korzystający może złożyć wniosek o zakończenie umowy leasingowej przed czasem.

Na co zwrócić uwagę?

Główną przeszkodą do wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu dla wielu Klientów jest okres po jakim chcą tego dokonać, gdy korzystają z najbardziej popularnej formy leasingu operacyjnego. Minimalny okres trwania takiej umowy nie może być bowiem krótszy niż 40% okresu amortyzacji sprzętu. Dla samochodów osobowych i ciężarowych jest to zatem 24 miesiące, dla środków transportu ciężkiego i wielu maszyn produkcyjnych 35 miesięcy, dla sprzętu komputerowego 16 miesięcy, a dla wielu urządzeń technicznych nawet 48 miesięcy i więcej. W przypadku pojazdów istotne jest też sprawdzenie kosztów nowego ubezpieczenia, szczególnie, jeśli obecne zostało zawarte za pośrednictwem towarzystwa współpracującego z leasingodawcą. Rozwiązując umowę leasingową przed czasem wypowiadana jest również co do zasady polisa AC, a nie zawsze ubezpieczyciel jest skłonny do zwrotu niewykorzystanej części składki za polisę OC. Trzeba pamiętać że zbywca (leasingodawca) może wypowiedzieć swoją polisę i może być konieczność ubezpieczenia pojazdu na własną rękę. W przypadku dużej szkodowości Klienta może to oznaczać duża różnicę w wysokości składek rocznych. Dlatego przed złożeniem wniosku o wcześniejszy wykup warto skalkulować sobie koszt ubezpieczenia pojazdu. Za operację zakończenia umowy leasingowej przed czasem każdy z leasingodawców pobierze też stosowną opłatę wynikającą z tabeli opłat. W przypadku kończącej się wkrótce umowy i niskiej wartości zadłużenia może się zatem okazać, że cała operacja będzie niekorzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Ewentualny zysk na odsetkach może być bowiem niższy niż kwota realizacji całej operacji. Z doświadczenia wiemy jednak, że często argumenty finansowe nie są w takich przypadkach najistotniejsze a taki wydatek jest wtedy wpisany w koszt całej operacji.

Motywów do dokonania takich zmian w umowach leasingu może być dużo więcej, gdyż każda sytuacja u Klientów jest inna. Skupiliśmy się tutaj tylko na najczęstszych. Przed podjęciem decyzji o wcześniejszym wykupie przedmiotu powinna być skonsultowana z osobami odpowiedzialnymi za księgowość a firmie. Jeśli potrzebowali Państwo dodatkowej porady to oczywiście my również zachęcamy do kontaktu.

Autorem tekstu jest Serwis Doradzanie.eu

NOTA PRAWNA: Artykuły zamieszczone w naszym serwisie są przygotowane z należyta starannością, oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, oraz znajomości branży. Nie mogą być one traktowane jako wyłączne źródło informacji w danym zakresie, bowiem są subiektywnymi opiniami autorów tekstów. Serwis Doradzanie.eu oraz autorzy treści nie ponoszą odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Czytelnika, ani wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie. Zawartość merytoryczna na naszych stronach opisywana jest przez praktyków w dziedzinie finansów, prawa, ekonomii i bankowości.